Laat jouw Labradoodle stralen!

De trimster voor uw doodles vacht.

Privacy verklaring

PRIVACY VERKLARING

Doodle-STER Doodle-STER, gevestigd aan Op het Bergske 26, 6373 XE Landgraaf, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Doodle-STER respecteert de privacy van alle klanten & gebruikers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Doodle-STER gebruikt jouw gegevens om de diensten zo optimaal mogelijk te kunnen uitvoeren. Ook helpen jouw gegevens om bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zal Doodle-STER deze gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming.

Overzicht van persoonsgegevens die verwerkt worden:

Doodle-STER verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer (bij aankoop via de webshop)
 • Overige (persoons-)gegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld door een profiel op de webshop aan te maken, in correspondentie of persoonlijk. Denk hierbij ook aan de gegevens die je verstrekt over je Doodle.
 •  Gegevens over jouw activiteiten op de website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over mijn verschillende websites.

Wat is het doel van de persoonsgegevens?

Doodle-STER gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

 • Om een dienst zo optimaal mogelijk te kunnen uitvoeren, heb ik naast persoonlijke gegevens ook gegevens nodig over jouw Doodle. Deze gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Doodle-STER.
 • Als jij een bestelling plaatst in de SHOP, heeft Doodle-STER jouw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om jouw bestelling uit te voeren en jou van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Tevens worden jouw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Doodle-STER.
 • Om het winkelen bij Doodle-STER SHOP zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaat Doodle-STER met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot jouw bestelling op.
 • Doodle-STER gebruikt jouw e-mailadres om jou te informeren over de ontwikkeling van de website, speciale aanbiedingen/acties, evenementen & handige vachtverzorgings-tips. Als jij dit niet langer op prijs stelt, kun jij je uitschrijven via de link onderaan in de Doodle-STER Daily (mailing).
 • Gegevens over het gebruik van mijn website en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpt mij om Doodle-STER verder te ontwikkelen en te verbeteren.
 • Als jij besluit een recensie te schrijven, kun jij zelf kiezen of jij jouw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. Doodle-STER is benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behoudt het recht bijdragen niet te publiceren.
 • Als jij reageert op een actie of prijsvraag, vraagt Doodle-STER jouw naam, adres en e-mail Deze gegevens gebruikt Doodle-STER om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en voor het meten van de respons op marketingacties van Doodle-STER.

Hoe lang bewaart Doodle-STER de persoonsgegevens?
Doodle-STER bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Zolang u gebruikt maakt van mijn diensten zal ik uw gegevens bewaren. Geeft u aan niet langer klant te willen zijn, dan zal ik uw gegevens nog maximaal 7 jaar bewaren.

Schrijft u zich uit van mijn nieuwsbrief. Dan zult u per direct, na uitschrijving, geen mailings meer ontvangen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Doodle-STER verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Verder zal Doodle-STER jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van jouw bestelling.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Doodle-STER en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij Doodle-STER een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@doodle-ster.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Doodle-STER reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Doodle-STER wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveiligt Doodle-STER persoonsgegevens?
Doodle-STER neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@doodle-ster.nl

Cookies

Doodle-STER gebruikt cookies om jou te herkennen bij een volgend bezoek en om het gebruik van de website te optimaliseren. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers deze Website.

Indien je nog vragen mocht hebben over de Privacy beleid van Doodle-STER dan kunt u contact met ons opnemen via info@doodle-ster.nl. Doodle-STER helpt jou verder als je informatie nodig hebt over jouw gegevens of als jij deze wilt wijzigen. In geval wijziging van mijn Privacy beleid nodig mocht zijn, dan vindt jij op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Workshops voor thuis

Wil jij thuis ook de beste vachtverzorging aan jouw Doodle geven, maar weet je niet hoe? Met de online programma’s van Doodle-STER wordt dit een feest!

De trimster voor uw doodles vacht